การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเก็บนมแม่ ซันมัม ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการพรีสเตอริไลซ์

November 1, 2018

เพราะคุณค่าของน้ำนมแม่ คือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อย มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ครบถ้วนตามความต้องการและจำเป็นทั้งต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาสมองของลูกน้อย ปราศจากเชื้อโรค สารเคมี และรังสีต่างๆที่มาจากการกระบวนการสังเคราะห์เพื่อแปรรูป เด็กทารกควรที่จะได้กินนมแม่อย่างน้อย 3-6 เดือน

 

ถุงเก็บนมแม่ ซันมัม ตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณแม่ยุคใหม่

และตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณแม่ยุคใหม่ก็คือ ถุงเก็บนมแม่สำหรับปั๊มสต็อคเอาไว้ให้ลูกได้ทาน แต่จะเลือกซื้อถุงเก็บนมแม่แบบไหนดี เพื่อให้ได้ถุงที่มีประสิทธิภาพไม่เกิดการรั่วไหล ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการพรีสเตอริไลซ์ และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน

วิธีเก็บน้ำนมแม่ที่ง่ายที่สุด คือการเก็บไว้ในตู้เย็น สำหรับช่องธรรมดาที่ไม่มีของอื่นปน จะเก็บได้ปอระมาณ 5 วันถ้าเก็บในช่องธรรมดาแต่มีของอื่นปนด้วยจะเก็บได้ประมาณ 2-3 วัน

ถ้าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้เก็บได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนการเก็บไว้ในช่องแช่แข็งโดยไม่ปนกับอาหารอื่นจะเก็บได้นานถึง 3 เดือน ถ้ามีอาหารอื่นปนจะเก็บได้ประมาณ 1-2 เดือน

ถุงเก็บน้ำนม ซันมัม

เนื่องจากความต้องการในการเลือกใช้ถุงเก็บนมแม่เพิ่มมากขึ้น เพราะทำให้เกิดความสะดวกสบายด้านการจัดเก็บนมให้แก่ลูกน้อยนั่นเอง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถุงเก็บนมแม่ที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยต่อลูกน้อย ออกแบบด้วยล็อค พร้อมซีลด้านข้างถุงให้มีความแน่นหนาเพิ่มขึ้น ช่วยให้น้ำนมไม่หกและรั่วซึม

 

คุณสมบัติพิเศษของถุงเก็บนมแม่ ซันมัม

ถุงเก็บนมแม่ที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัยจากสารฟินอล (BPA-Free) สามารถเก็บโดยวางตั้งในตู้เย็นได้ทั้งช่องแช่เย็นธรรมดา และช่องแช่แข็ง ออกแบบให้มีขีดบอกปริมาณน้ำนมในถุงให้สังเกตได้ มีที่ให้บันทึกวัน เวลาที่เก็บ และปริมาณน้ำนมที่เก็บได้ เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้าน และไม่มีเวลาอยู่กับลูกได้ทั้งวัน ดังนั้นการปั๊มนมแม่เก็บไว้ จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกน้อยได้ดื่มนมที่คงคุณค่าทางโภชนาการได้ตามที่คุณแม่ต้องการ

ถุงเก็บน้ำนม

การใช้งานถุงเก็บนมแม่ ซันมัม เพื่อถนอมน้ำนม

การใช้งานถุงเก็บน้ำนมแม่นั้นเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เริ่มมีน้ำนมเยอะแล้ว โดยสามารถปั๊มได้ครั้งละ 2-3 ออนซ์ขึ้นไป สำหรับน้ำนมที่แช่แข็งไว้ หากต้องการนำมาใช้ให้ทำการละลายในตู้เย็นปกติประมาณ 12 ช.ม. หลังจากนั้นจึงนำมาแช่ในน้ำอุ่นก่อนนำมาให้ลูกกิน ไม่ควรนำไปอุ่นด้วยการนำเข้าไมโครเวฟ หรือละลายในน้ำร้อนจัด เพราะจะเป็นการทำลายเซลล์ที่มีชีวิตที่อยู่ในน้ำนมแม่

น้ำนมแม่ที่แช่แข็งไว้เมื่อละลายแล้ว ยังสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 24 ช.ม. ไม่ควรนำนมแช่แข็งที่ละลายแล้ว กลับไปแช่แข็งใหม่ สำหรับน้ำนมแม่ที่ละลายแล้ว หากลืมวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกิน 1 ชั่วโมง ให้ทิ้งไป ไม่ควรเก็บไว้กินต่อ ที่สำคัญควรเก็บน้ำนมไว้สูงสุดเพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บน้ำนมไว้นานๆ

ถุงเก็บนมแม่

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : SUNMUM (ซันมัม) ผลิตภัณฑ์เพื่อแม่และเด็ก

จำหน่ายถุงเก็บน้ำนมแม่ ซันมัม รวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อแม่และเด็ก
ผลิตภัณฑ์ : ถุงเก็บน้ำนมแม่ ซันมัม ผลิตภัณฑ์เพื่อแม่และเด็ก
Site : https://sunmumshopping.com/