รอบรู้เรื่องการขอสินเชื่อรถยนต์และการรีไฟแนนซ์รถยนต์

October 19, 2018

เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมบนท้องถนนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะมีรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรไปตามจุดหมายปลายทางนั้นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แต่การจะมีรถสักคันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง แต่อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีภาระทางด้านการเงิน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการซื้อรถยนต์คันใหม่ 

สินเชื่อรถยนต์

ทำไมต้องขอสินเชื่อรถยนต์ ?

การจะซื้อรถโดยการขอสินเชื่อรถยนต์ คือการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ โดยทำสัญญาเช่าซื้อผ่านคนกลางซึ่งหมายถึงสถาบันการเงินต่างๆ โดยทางสถาบันการเงินนั้นๆจะชำระค่ารถยนต์เต็มจำนวนแทนผู้ขอสินเชื่อ

หลังจากนั้นผู้ขอสินเชื่อก็ทำสัญญาตกลงผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนกับสถาบันการเงินแทน โดยวงเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสถาบัน

หากผ่านการอนุมัติแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่แรกซื้อ โดยไม่มีการทบต้นทบดอกเพิ่มในภายหลัง โดยบวกดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปในยอดชำระของแต่ละงวด

รีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร?

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คือการขอสินเชื่อเพื่อนำมาผ่อนชำระค่ารถในแต่ละงวดกับสถาบันทางการเงินต่างๆที่เปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดยผู้เช่าซื้อรถยนต์นั้นจะทำการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่ากับสถาบันการเงิน โดยอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่นั่นเอง

แต่การจะทำรีไฟแนนซ์ผู้กู้อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม เช่น กรณีการเสียเบี้ยปรับในการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่ หรือการชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่า ที่ยังคงค้างอยู่หลังมีการกำหนดตายตัวไว้แล้ว

จำนำทะเบียนรถ

จะเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี ?

การจะเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันไหนนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยทำการเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากหลายๆแห่ง

โดยเฉพาะเงื่อนไขการผ่อนชำระแต่ละงวดด้วยว่ายอดดังกล่าวนั้นเป็นเฉพาะดอกเบี้ยหรือว่าลดเงินต้น ซึ่งผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องคำนึงด้วยว่าส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำรีไฟแนนซ์มากน้อยแค่ไหน

สินเชื่อส่วนบุคคล กู้เงินด่วน

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
4. สมุดเงินฝากธนาคาร หรือใบ Statement 3-6 เดือนล่าสุด
5. ทะเบียนการค้าหรือใบพาณิชย์ (ในนามบริษัทห้างร้าน)
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อกิจการ 3-6 เดือนล่าสุด (ในนามบริษัทห้างร้าน)

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : CARFINN

ผู้ให้บริการช่วยเหลือในการหาสินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท แบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ จำนำทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล กู้เงินด่วน
Site : https://www.carfinn.com/