การเลือกเครื่องกรองน้ำคุณภาพดี เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด

December 22, 2017

เครื่องกรองน้ำแบบไหนที่เหมาะกับบ้านของคุณ

เครื่องกรองน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย หิน ปูน ตะกอน มอส ทราย สนิม ตะไคร่น้ำ คลอรีน และสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่เราใช้ดื่ม ปัจจุบันเครื่องกรองน้ำได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานในบ้าน ที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆ เพราะจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำลดลง

เครื่องกรองน้ำคุณภาพดี

คุณสมบัติและราคาเครื่องกรองน้ำ

คุณสมบัติที่ดีของเครื่องกรองน้ำจะทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอลีน ลดความกระด้างของน้ำที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ ปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ หลากหลายรูปแบบ หลายราคา สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด แต่ควรเลือกซื้อที่มีคุณสมบัติและราคาที่ใกล้เคียงกัน สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เลือกเครื่องกรองน้ำ

ตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

แต่ก่อนจะเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำควรมองหาพื้นที่ที่จะติดตั้งว่าตรงไหนเหมาะที่สุด น้ำในแต่ละครัวเรือนมีที่มาต่างกัน โดยต้องพิจารณาก่อนว่าแหล่งน้ำในบ้านเรานั้นเป็นน้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำฝน เพราะสารปนเปื้อนจากน้ำในแต่ละแหล่งที่มามีความแตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องกรองน้ำที่ใช้จึงจำเป็นต้องมีสารกรองที่สามารถขจัดสิ่งเจือปนได้มากกว่า

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

การรับประกันและบริการหลังการขายเครื่องกรองน้ำ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้สามารถกรองน้ำให้สะอาดเหมือนกัน แต่หลักการทำงานและประสิทธิภาพจะแตกต่างกันออกไป โดยควรเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีการรับประกัน และมีศูนย์บริการที่สามารถติดต่อได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนและซ่อมแซมอะไหล่ในการใช้งานระยะยาว เพราะการดื่มสะอาดในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย คนเราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสะอาด

บริการหลังการขายเครื่องกรองน้ำ

ประเภทของเครื่องกรองน้ำที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน

1. เครื่องกรองน้ำแบบ RO เป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสารปนเปื้อนน้ำได้มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระดับการกรองอยู่ที่ 0.0001 ไมครอน อาศัยไฟฟ้าในการทำงานเนื่องจากต้องใช้ปั๊มน้ำเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้ผ่านเนื้อเยื่อกรอง และต้องมีแทงก์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำที่จะนำมาใช้กรองส่งผลให้การติดตั้งโดยรวมมีราคาค่อนข้างสูง

2. เครื่องกรองน้ำระบบ UV เป็นระบบที่สามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำได้ตามมาตรฐานด้วยหลอดไฟ UV แต่ก็ยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ ดูแลรักษาง่าย ราคาไม่แพงเกินไป

3. เครื่องกรองน้ำระบบ UF เป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้เยื่อกรองสิ่งเจือปนขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน จึงให้ความปลอดภัยจากแบคทีเรีย และยังคงรักษาแร่ธาตุในน้ำดื่มให้คงเดิม โดยมีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายเนื่องจากไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้ปั๊มหรือแทงก์น้ำเนื่องจากสามารถต่อกับท่อประปาและใช้แรงดันของน้ำประปาภายในบ้านโดยตรง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : TREAT CHEMICAL

ผู้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกรองน้ำคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องกรองน้ำคุณภาพ
Site : http://www.treat.co.th/