คุณสมบัติสำคัญของแม่เหล็กที่นำมาใช้งานในด้านต่างๆ

August 28, 2017

คุณสมบัติสำคัญของแม่เหล็กโดยตรง

แม่เหล็ก เป็นโลหะที่สามารถดูดเหล็กได้ แม่เหล็กสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ นั่นคือมันสามารถส่งแรงดูดหรือแรงผลัก ออกไปรอบ ๆ ตัวมันได้ แม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสำคัญของแม่เหล็กโดยตรง ปัจจุบันมีสารอื่นที่ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ เช่น นิเกิล โคบอล แมงกานีส

 

earth-113330_960_720

 

แม่เหล็กมี 2 ขั้วคือ ขั้วเหนือ กับขั้วใต้

แม่เหล็ก เป็นของแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดึงดูดสารบางชนิดได้ โดยทั่วไป แม่เหล็กมี 2 ขั้วคือ ขั้วเหนือ กับขั้วใต้ เมื่อนำแม่เหล็กมาผูกห้อยในแนวดิ่ง แล้วปล่อยให้หมุนได้อย่างอิสระ จะพบว่าแม่เหล็กจะหยุดนิ่งและวางตัวในแนวทิศเหนือใต้เสมอ จึงเรียกด้านที่ชี้ไปทางทิศเหนือว่าขั้วเหนือ และด้านที่ชี้ไปทางทิศใต้ว่าขั้วใต้

 

คุณสมบัติการดูดและการผลักกันระหว่างแท่งแม่เหล็ก

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าแม่เหล็ก คือสารประกอบประเภทออกไซด์ชนิดหนึ่งของเหล็กที่เกิดตามธรรมชาติมีชื่อเรียกว่าแมกนีไทต์ แต่ถึงแม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสำคัญของแม่เหล็กโดยตรง ได้แก่ คุณสมบัติการดูดและการผลักกันระหว่างแท่งแม่เหล็ก

 

magnet-1110649_960_720

 

การนำแม่เหล็กมาใช้ในงานประเภทต่างๆ

เนื่องจากแม่เหล็กนั้นมีความสัมพันธ์กับไฟฟ้าอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจำเป็นต้องใช้แม่เหล็กหรือหลักการของแม่เหล็กประกอบในการนำมาใช้งานต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดในรถยนต์ เพราะอำนาจแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า และในทางกลับกันกระแสทำให้เกิดอำนาจดึงดูดของแม่เหล็กได้

 

magnets-113319_960_720

 

วัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้อย่างแรง

แม่เหล็กมีส่วนสำคัญในการทำส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน โดยอำนาจแม่เหล็กอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเราจะสร้างขึ้นมาก็ได้ วัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้อย่างแรง ได้แก่ เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์ แต่วัตถุที่แม่เหล็กดูดได้อย่างอ่อนๆ เช่น อะลูมิเนียมแมกนีเซียม เราสามารถนำแรงจากแม่เหล็กนี้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่างๆได้มากมาย

 

 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแม่เหล็ก คุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ
ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.simotecthailand.co.th/