ดูแลชิวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

February 19, 2018

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้คืออะไร?

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ คืออุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญสำหรับอาคารต่างๆ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร ถ้าเรามีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ดี จะทำให้เรารู้ถึงจุดเกิดเหตุและแจ้งเหตุรวดเร็วสามารถอพยพผู้ที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้มากขึ้นจนไม่สามารถออกมาได้

สัญญาณเตือนไฟไหม้

ทำไมต้องเลือกติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้?

ปัจจุบันระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้นั้นมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานเพื่อความปลอดภัยในอาคารสูงและสถานที่ต่างๆเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้จะมีทั้งระบบที่ทำงานเป็นอิสระและระบบที่ทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และเพื่อให้ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาควรดูแลบํารุงรักษาระบบให้พร้อมทํางานอยู่เสมอ

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทำงานอย่างไร?

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ จะทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้นก็จะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม ตู้ควบคุมก็จะส่งสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ต่อไป ดังนั้นการนำระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม ช่วยให้ลดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่

ส่วนประกอบสำคัญของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

5 ส่วนประกอบสำคัญของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟให้เป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อใช้ปฏิบัติงานของระบบ และจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟปกติดับ

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) คือ ส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด

3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) คือ อุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คืออุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล และอุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฏิกิริยาไวต่อสภาวะตามระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม้

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices) หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุมแล้ว FCP จึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านกระดิ่ง ไซเรน และไฟสัญญาณ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

5. อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) คือ อุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและดับเพลิงโดยจะถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : ALSOK THAI

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ : AED, CCTV และระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
Site : http://www.alsok.co.th/th/